Opstromen naar een hoger niveau

Een niveau hoger?
Na de eerste periode, meestal in december, wordt er bekeken of een kind leerstof op een hoger niveau aankan. We gaan dat uitproberen, in de eigen klas, na overleg met de ouders. Dan krijgen ze gedurende de tweede periode les en toetsen op hoger niveau. Dit wordt nauwkeurig in de gaten gehouden.

Definitief besluit
Na de tweede periode, meestal in april, wordt gekeken wat het beste bij het kind past. Er wordt niet alleen naar de cijfers gekeken, maar ook naar welzijn. Na overleg met docenten, leerling en ouders wordt besloten welk niveau het beste past.

Kansen
In klas 1 en 2 wordt twee keer per jaar gekeken of een leerling naar een hoger niveau kan. Zo is er steeds een nieuwe kans.

Het volgende schooljaar kan het kind mogelijk in een andere klas geplaatst worden.
90% van de kinderen die promoveert doet, met succes, eindexamen op het hoge niveau.

Terug naar overzicht